Київська журналістка і менторка Агенції медійного росту «Або» Ольга Омельянчук розповідає, як почала працювати з регіональними виданнями і чому вони її навчили.

Вперше близько я зіштовхнулася з регіональними медіа сім років тому. Весною 2014-го, коли російські гібридні сили почали захоплювали міста на Донбасі, а Крим уже був анексований, загальнонаціональним виданням довелося оперативно шукати кореспондентів на місцях. Першою мені тоді зголосилася допомогти журналістка зі Слов’янська, а далі пул медійників сам собою розширився.

Зрештою, фото та відео з «зеленими чоловічками» та їх найманцями нам передавали й прості люди — ті, хто, через власну небайдужість, став фіксером. Десятки громадянських журналістів, об’єднаних спільним горем…

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store