9 форматів, ідей і тем для матеріалів та реклами, які можна запозичити з Редакційних батлів

Небанальні теми

1. Уявіть, що той самий пам’ятник, який стоїть на центральні площі вашого міста, міг би говорити. Запишіть з ним інтерв’ю.

Ілюстрація до матеріалу Конотоп.City
Запорожець з Чорткова. Фото Любомира Габруського для Чортків.City
Електрокар із Бара. Фото Іринаи Рудик-Малої для БарNews.City

Мультимедійні інструменти

1. Створіть для читачів гру-пазл за допомогою сервісу jigsawplanet.com

Рекламні формати

Яку тільки рекламу не продавали наші редакції — відео, тести, брендування сторінок, тест-драйви та експерименти, спецпроекти і путівники.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів