6 типових помилок журналіста під час відеоінтерв’ю

Чого не треба робити до і під час запису, але всі це роблять

Чого не треба робити до і під час запису інтерв’ю

1. Мовчки сидіти перед героїнею в очікуванні запису. Так, вам не потрібно, щоб героїня розповіла вам все найцікавіше поза камерою. Але незручне мовчання не налаштує людину на розкриття перед вами. Частіше за все, це не спікери, які готові включитися навіть уві сні. У такому випадку варто підготувати заздалегідь декілька загальних тем для розмови.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах