6 контентних проєктів, у яких редакції мережі The City брали участь у 2020-му

Розкриваємо деталі проєктів, які реалізувати окремо командам було б не під силу. І розповідаємо про переваги такого партнерства

Антикорупційний спринт

Медіасеріали на Сході

Загалом редакції підготували 8 медіасеріалів на різні теми

Супергерої у білому

Разом проти коронавірусу

Головний редактор газети “Наше слово” у Мені з спецвипуском

Підтримай локальне

Місцеві вибори-2020

Учасниці проєкту Свои.City “Голоси не на продаж”

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store