5 прогнозів для локальних медіа на 2019 рік

Виходити за межі звичного і ризикувати

Локальні редакції не мають права на помилку, коли мова йде про факти. Тут або все вдається з першого разу, або й не варто починати. Більш того, часто вони обмежені в ресурсах, не мають часу і грошей на експерименти.

Шукати альтернативні шляхи фінансування

Одна із надій стабільної моделі розвитку суспільної локальної журналістики — поєднання постійного прибутку від реклами, тиражів газет, проведення заходів або членських внесків із благодійною підтримкою, а з часом — і ендаумент-фонд. Такої думки дотримується професор Колумбійського університету журналістики Біл Грускін.

Звертати увагу на оточення

У 2019-му журналістам доведеться знайти справжнє значення слова “локальний”, переконана Емі Шміц Вайс, доцент школи журналістики в університеті Сан-Дієго. Контекст, простір та місце впливають на те, яке люди взаємодіють з оточуючим світом. І це особливо помітно у локальних новинах, які постійно змінюються.

Бути корисними

Увесь наступний рік читачі вимагатимуть від медіа корисні матеріали та ігнорувати усі інші, впевнена засновниця www.theblock.blog Гітіка Рудра. Історії, які спонукають до дії, мають вплив на поведінку аудиторії. Вони дозволять ухвалювати правильні рішення — від того, за кого проголосувати на виборах, до того, що обрати на вечерю. Більш того, вони несуть для читача більше цінності, ніж звичайні розважальні або інформаційні статті.

Визнати, що експерти знають далеко не все

По-перше, треба визнати, що ніхто з нас насправді не знає, як зберегти локальні ЗМІ. В кращому випадку — це лише наші припущення, в гіршому — дії навмання, переконаний старший редактор видання Star Tribune Чейз Девіс.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів