5 типових питань редактора про Google Analytics

Навіщо мені підключати сайт до аналітики?

Щоб отримати нові можливості:

  • відстежити тренди: дізнатися про поведінку користувачів на вашому сайті не конкретного користувача, а всіх;
  • отримати дані за конкретний період за своєю вибіркою, особливо важливі для рекламодавця;
  • дізнатися, хто, коли, протягом якого часу, з яких пристроїв дивиться ваш сайт;
  • визначити, які сторінки користуються популярністю;
  • зрозуміти, звідки користувачі приходять на ваш сайт і чому йдуть.

Я вперше зайшов в Google Analytics, і тут одні цифри. Що дивитися?

Основні дані статистики вашого сайту ви можете побачити на вкладці “Домашня сторінка”: динаміка по аудиторії, кількість користувачів в режимі реального часу, канали трафіку, показники залученості аудиторії, час перегляду, географію користувачів та пристрої, з яких вони заходять на сайт, а також найпопулярніші сторінки.

І як мені “виміряти” свою аудиторію?

Слідкуйте за звітом “Аудиторія”. Ось його основні показники і їхнє значення:

Дані сайту Попасная.City

Тепер я знаю, скільки людей читають мій сайт. Але хто вони?

Демографічні показники допоможуть об’єктивно оцінити вашу аудиторії за віком і статтю. Ці дані цікаві не тільки для корекції контенту, але і для рекламодавця, якому потрібна платоспроможна залучена аудиторія.

Дані сайту Волноваха.City
Дані сайту Сватове.Сity

Але як це вплине на мою роботу?

Поведінка користувачів, яку фіксує сервіс, впливатиме на вашу контент-політику, адже аналізуючи дані по популярності тих чи інших матеріалів, ви зможете краще планувати тексти відповідної тематики/формату, будете знати, коли їх краще публікувати і якими каналами розповсюджувати.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

123 Followers

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах