5 перевірених лайфхаків, які спростять роботу з текстами

І дозволять витрачати мінімум часу на їхнє форматування в адмінці

Налаштувати довге тире в Google Docs

Робота в Google Docs дозволяє спільно працювати над матеріалом із колегами, залишати коментарі та бачити всю історію змін та правок. Однак дуже часто автори у текстах замість довгого тире використовують дефіс, які виставляється за замовчуванням і вони просто не знають, як це змінити.

Уніфікувати лапки в «Типографі»

Перевіряти текст в LanguageTool

Перевіряти текст на чистоту

Перевіряти себе на помилки

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах