Інсайти редакторів, які брали участь у «Туристичних пазлах» від Агенції Або

Як розкрити увесь туристичний потенціал міста

Ірина Бульгак, Скадовськ.Сity
Ганна Прокопенко, «Громадське радіо»
Тетяна Терзі, головна редакторка газети «Дружба», інтернет-видання «Махала»
Олеся Ланцман, MediaPRO

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах