Інсайти редакторів, які брали участь у РедБатлах від «Або»

Велика журналістика у малих містах

Нагороди переможцям РедБатлу (тобто усім без виключення учасникам) вручали на базі відпочинку під Києвом
Сергій Скибчик
Головний редактор Володимирець.City
Любомир Габруський
Головний редактор Чортків.City
Андрій Кривулько
Головний редактор Конотоп.City
Лілія Пузанова
Головний редактор Гуляйполе.City
Катя Стаценко
Головний редактор Енергодар.City
Олександр Назаренко
Редактор Сусіди.City
Ольга Кулько
Головний редактор Кіцмань.City

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах