Як та навіщо перетворити особистий профіль на офіційну сторінку видання у Facebook

Обіцяємо, ніяких складних схем не буде

Три прості кроки:

  1. Перейдіть в розділ “Створіть сторінку Facebook на основі вашого профілю”.
  2. Натисніть “Розпочати” і виконуйте інструкції, які з’являться на екрані.
  3. Після завершення налаштувань сторінка опублікується автоматично.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах