Як створити канал видання на YouTube та що з ним робити далі

Корисний чекліст для тих, хто лише починає працювати з відео

Image for post
Image for post

З чого почати

Image for post
Image for post

Як завантажити відео

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Трохи про авторські права

Налаштування відео у YouTube Studio

Image for post
Image for post

Верифікація каналу

Image for post
Image for post

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store