Як ми залишились без інвестора і за перший місяць заробили більше, ніж будь-коли: досвід Конотоп.City

Про результати першого місяця у «вільному плаванні»

Що змінилося за цей місяць:

Вийшли з зони комфорту. Якщо раніше я усвідомлював, що отримаю зарплату у будь-якому разі, то зараз «рву» за кожну копійку. Це складно, але є перевага: більше працюєш — більше грошей маєш. Намагаємося робити те, що точно не побачиш на сайтах-конкурентах, і пропонувати креативні ідеї. Наприклад, нещодавно завершили великий лайв-спецпроект зі спортклубом, який тривав три місяці — «90 днів, щоб підкачатися до літа».

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах