Як ми вели YouTube неправильно (і майже все виправили). Досвід онлайн-журналу Свої.Сity

Забивали на системність

З початку війни на каналі з’явилося понад 80 відео. До цього за кілька років їх було зовсім мало. Щоб системно оновлювати канал, редакція переорієнтувала одного з журналістів на формат відеоінтерв’ю — Свої розмови. Максим Бондарєв спілкується із земляками за актуальними інформаційними приводами (такі зум-відео видаємо день в день з мінімальним монтажем), а також запрошує їх на розмови в наш київський офіс (тут знімаємо у форматі міні-студії).

Не заморочувалися над каверами

Ми мало приділяли увагу візуальному стилю каналу та графіці у відео. Коли заливали відео, найчастіше просто обирали для обкладинки кадр з відео. Хоча на всіх тренінгах нам пояснювали, що якісна обкладинка з фразою дуже впливає на перегляди відео, потрапляння в рекомендації 🤦‍♀️

Забивали на таймкоди та інші важливі дрібниці

Хрономентраж наших відео різний. Репортажні ролики та монологи зазвичай до 10 хвилин. Інтерв’ю — від 30 до 60 хвилин. Фільми свідчення про Святогірськ та Бахмут — 1,5–2 години. Тому для швидкої навігації в двох останніх форматах автор відео прописує таймкоди з важливими темами, питаннями. Їх треба починати з 00:00 та розміщувати в описі до відео. Платформа автоматично розіб’є таймлайн вашого відео на ці логічні фрагменти.

Не оптимізували відео під пошук

Раніше ми не приділяли увагу оптимізації відео в YouTube під пошук та рекомендації, хоча це найбільш ефективний інструмент для просування відео. Теги YouTube — це слова та фрази, які описують ваше відео та надають додатковий контекст, щоб допомогти людям знайти ваш контент. За тегами, які додаємо у відео, можемо знайти його потім у пошуку.

  • Алгоритм YouTube враховує перші кілька тегів вашого відео під час ранжування контенту в результатах пошуку. Зважайте на цей момент і вказуйте першим тегом ваше ключове слово.
  • Перші теги потім бажано продублювати в заголовку та в описі, що також допомагає алгоритмам краще ранжувати відео.
  • Використовуйте кілька загальних тегів, які описують вашу тематику загалом, наприклад, “війна, Україна, новини”, щоб алгоритми Ютуб зрозуміли про що ваше відео. Але намагайтеся більшою мірою використовувати довші теги, щоб зрозуміло було контекст відео.

Забивали на промоцію

Загалом кожне відео для YouTube продовжує життя ще на чотирьох інших майданчиках та збирає охоплення там.

PS

На каналі Свої ми поки не використовуємо такий важливий YouTube-функціонал, як Shorts, Спільноти та прямі ефіри. Підписуйтеся на Свої в YouTube, щоб слідкувати за нашими відеоекспериментами — http://bit.ly/svoi_youtube

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

123 Followers

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах