Як журналістам спілкуватися з рідними загиблих та не травмувати їх, пояснює психологиня

  • Найперше, попіклуйтесь про свою безпеку. Це стосується, як фізичної безпеки, так і психологічної. Дистанціюйтесь, проговоріть собі внутрішньо, що ця агресія НЕ ПРО ВАС І НЕ ДЛЯ ВАС. Так людина наразі захищається від свого болю. Але її гнів — не для вас і не ви причина її почуттів.
  • Якщо можете продовжувати розмову, можете сказати у відповідь: “Я бачу, що ви розгнівані / дуже сильно злитеся. Повірте, я не маю наміру розхитувати ваш біль / Я не хочу завдавати вам ще більшого болю. Тому, можливо, ми можемо поспілкуватися пізніше, коли ви відчуватимете готовність? Я можу вам зателефонувати / написати через кілька днів?”
  • Якщо людина дає згоду поговорити пізніше, запитайте, коли або просто скажіть: “Домовились. Я зв’яжуся з вами через кілька днів (через тиждень тощо). Дякую за готовність до співпраці”.
  • Попіклуйтеся про свій комфорт, буде важко подбати про розслаблення людини, якщо ви самі у напрузі, тому потурбуйтеся, щоб вам було зручно сидіти чи стояти, щоб вашому тілу було комфортно, щоб ви нормально дихали, а не поверхово, затамувавши подих.
  • Підтримуйте зоровий контакт з людиною.
  • Говоріть не поспішаючи, з паузами між словами, трохи стишеним голосом.
  • Запропонуйте людині чаю чи води.
  • Запитайте, на якій відстані людині буде безпечно сидіти поруч з вами (важливо, щоб ця дистанція психологічно відчувалася безпечною).

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

123 Followers

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах