Що таке “нульова позиція” у Google та чи потрібна вона інформаційним сайтам?

Які є види Zero-click?

Елементи “нульової видачі” можуть бути представлені як:

 • Готові відповіді.
 • Картки.
 • Пошукові вертикалі.
 • Google Shopping, Google Travel.
 • Каруселі.
 • Блоки локальної видачі (Local Pack).
 • Knowledge Graph, розширені відповіді та інформери. Власне, розглянемо їх, оскільки вони найбільше стосуються інформаційних сайтів.

Як потрапити на нульову позицію?

 1. Аналіз ключових слів та позицій сайту.
 2. Виявлення ключових слів у топ-10 видачі Google, результати пошуку для яких містять блоки швидких відповідей.
 3. Аналіз контенту конкурентів у розширених сніппетах.
 4. On-Page SEO — опрацювання сторінки сайту під Zero-click, яка включає оптимізацію Title та Н1 сторінки під головний ключ, заголовка Н2 — під запит для нульової видачі, контенту — залежно від формату та призначення елемента, а також впровадження мікророзмітки сторінки.
 5. Розширення семантики та підбір нових ключових слів для Featured Snippet.
 6. Відстеження результатів.

Як дізнатись, що ви у “нульовій видачі”?

Це дуже просто. Усі запити, за якими ви можете з’явитись у Zero-click знаходяться у Search Console.

Чи дійсно бути на “нульовій позиції” так круто?

Насправді для сайтів компаній Zero-click видача — це серйозна загроза. У червні 2019 року вперше було зафіксовано: більша частина всієї видачі Google — Zero-click (не мають кліків) — 50,3%.

Як не віддавати трафік Google?

Маю дві поради як обійти алгоритм Google та, все ж таки, не ділити власну аудиторію з гуглом. І вони старі як світ, але досі працюють.

 1. Розгорнута відповідь.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

123 Followers

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах