Що насправді хочуть бачити читачі в новинах

Результати нового дослідження

“Люди часто натискають на веселі, тривіальні або дивні історії, які не мають нічого спільного з суспільною важливістю. Однак аудиторія має чітке розмежування контенту, який є розважальним, та тим, який дійсно має значення”.

Довіряйте своєму внутрішньому голосу, а не клікам. У насиченому медіа-середовищі споживачі новин найбільше цінують новини, які є актуальними саме для них. І цей фактор редакція не може вимірювати кількістю кліків.

Кліки — це ще не все

Новини характеризуються високою надмірністю. Люди часто вважають себе доволі поінформованими у поточних новинах через насичену новинаму культуру. А відтак і читають лише заголовки матеріалів, звідки і дізнаються їню суть.

Автор дослідження відзначає, що уникнення новин (особливо політичних) виникає через цинічне ставлення до політків та поєднується з низькою громадянською грамотністю та відсутністю знань про політику.

Читайте також:

Якою буде журналістика у 2019 році

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах