Чому робити відео важливо для будь-якого медіа. І лайфхак, як почати

Відео — це найлегший медіум для сприйняття та вже найдоступніший

Які історії можна розповісти у форматі кепшену?

Якщо коротко — будь-які. Головне, щоб було що подивитися — тобто оригінальна історія має ілюстративний матеріал — відео чи фото. А також суть історії можна розповісти у 10–12 невеликих реченнях, що дорівнюватиме приблизно хвилині відео. Для соцмереж це оптимальний хронометраж.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах