Цитати в текстах: 5 правил, якими керуються хороші редактори

Ніби й очевидні правила, але редакції-новачки, з якими починає працювати наша Агенція, постійно їх порушують.

1. Пряма мова — це яскраві емоційні моменти, оцінки, роздуми. Деталі, які розкривають героя, атмосферу, пояснюють фактаж, згаданий у тексті перед тим. Не треба давати прямою мовою сухі факти — їх цілком можна передати словами автора.

Погано: “В нашому пологовому будинку троє акушерів-гінекологів, десять медсестер, анестезіолог. Вночі завжди чергує лікар. Працюємо позмінно”.

Добре: “Я наймолодший лікар у всій лікарні. Багатьох пацієнтів це відлякує. Але коли дізнаються, що стажувалася у Штатах, кілька років працювала у Британії, то заспокоюються”

2. Пряма мова — це завжди 1–5 речень. І ніколи-ніколи не розбивайте її на кілька абзаців!

3. Якщо герой говорить заплутано, обриває фрази і перестрибує з думки на думку, вживає слова-паразити — слід підчистити текст, але так, щоб не викривити сенс сказаного.

4. Герой може просити виправити фактологічні помилки і неточності, але не має права вимагати видалити якусь частину цитати або додавати щось нове.

5. Завжди зберігаємо записи розмов із героями, особливо ті, що стосуються гострих тем і розслідувань.

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах