#Такнетреба. Пасивні конструкції

У рубриці #Такнетреба ми розглядаємо типові редакторські помилки. І радимо, як їх усунути.

Уникайте у текстах пасивних конструкцій з дієсловами. Їх часто можна зустріти в документах та прес-релізах. А ще вони є калькою з російської мови, де дієслова недоконаного виду на -ся дуже розповсюджені.

У таких реченнях підмет перетворюється на додаток, а дієслова у пасивному стані роблять текст занадто офіційним та важким для сприйняття. Замініть їх на активні, і текст одразу стане живішим та лаконічним. Пишіть простою мовою так ніби переповідаєте історію друзям.

Порівняйте:

Погано: Було вирішено тимчасово зупинити роботи по проекту
Добре: Депутати вирішили тимчасово зупинити проект

Погано: Рішення ухвалюється директором підприємства
Добре: Директор підприємства ухвалює рішення

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store