#Такнетреба. Пасивні конструкції

У рубриці #Такнетреба ми розглядаємо типові редакторські помилки. І радимо, як їх усунути.

Уникайте у текстах пасивних конструкцій з дієсловами. Їх часто можна зустріти в документах та прес-релізах. А ще вони є калькою з російської мови, де дієслова недоконаного виду на -ся дуже розповсюджені.

У таких реченнях підмет перетворюється на додаток, а дієслова у пасивному стані роблять текст занадто офіційним та важким для сприйняття. Замініть їх на активні, і текст одразу стане живішим та лаконічним. Пишіть простою мовою так ніби переповідаєте історію друзям.

Порівняйте:

Погано: Було вирішено тимчасово зупинити роботи по проекту
Добре: Депутати вирішили тимчасово зупинити проект

Погано: Рішення ухвалюється директором підприємства
Добре: Директор підприємства ухвалює рішення

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах