Три вправи, що пробудять колективний геній. Як проводити брейнстомінг у редакції

Команда

Час і організація

Розминка

  • Придумати максимальну кількість способів використати предмет. Наприклад — коробок з-під сірників чи монету. Кожен записує свої варіанти на папері, час — 60 секунд. Потім усі зачитують, що напридумали. Жодних обмежень фантазії. Коробком з-під сірників можна малювати, обмакуючи його у фарбу. А з монети — зробити гудзик. У цій вправі є елемент змагання, адже вам потрібно порахувати, хто з групи придумав найбільше оригінальних варіантів. Вправу бажано повторити разів з п’ять. Зазвичай, вона гарно піднімає усім настрій.
  • Несподівана пара іменник-прикметник. Виконується по колу. Одна людина називає іменник — будь-який, а друга має додати прикметник, який утворить з першим словом максимально абсурдну пару. Наприклад: «пустельна троянда», «пластиліновий динаміт», «закривавлена галушка». Усе має відбуватись максимально швидко. Чим швидше, тим краще. Прискорюйте темп.
  • Пять слів. Пишете на фліпчарті п’ять слів і просите, щоб кожен склав з них невелику історію. Час — 60 секунд. Потім кожен розказує, що він придумав. Знову ж таки — жодних обмежень. Якщо хтось забажає, щоб в його історії корова співала голосом Олега Винника — він має на це повне право. Повторіть вправу три-п’ять разів.

На штурм! Без паніки і критики

Записуйте і реалізуйте

--

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів

More from Medium

A moment of silence for the tomato

HANDEL’S MESSIAH FAITH?

Thank you, Bob Grubbs

Launchpad Radio #9 — Women Empowerment in Web3: Nifty Gateway Encouraging Inclusion, featuring…