Таргетинг: як грамотно не злити гроші

Розкажемо те, про що мовчить довідка Facebook

Image for post
Image for post

Трішки інформації, що полегшить твоє життя

На старті — обирай правильно.

А для медійного бізнесу що?

Image for post
Image for post

Калькулятор і логіка — твої друзі

Таргетуй грамотно, навіть якщо в тебе 🐾

Що робити?

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

💲💲💲 на таргетинг — це так приємно.

Як не злити?

Image for post
Image for post

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store