#Такнетреба. Трикрапка у заголовках

У рубриці #Такнетреба ми розбираємо типові редакторські помилки, які зустрічаються у локальних медіа. І радимо, як їх усунути.

Забудьте про три крапки. В заголовках на них табу взагалі, а в текстах доцільно вживати лише у двох випадках.

Цитата або уривок у скороченому варіанті — місця скорочення слід позначати трикрапкою. Так ви показуєте, що у цитаті відсутня частина тексту, яка є в оригіналі (тільки не забудьте дати лінк на оригінал, а цитату скорочуйте так, аби не викривити сенс сказаного і не вирвати з контексту).

Герой обриває думку на півслові, і це є важливою деталлю тексту, яка розкриває співрозмовника, його манеру говорити, ситуацію або антураж. Найчастіше зустрічається в інтерв’ю або репортажах.

У решті випадків трикрапка — це про недосказанність, інтригу, драму, яким місце в художній літературі, але не в інформаційній журналістистиці.

Якби редактор цієї газети прибрав трикрапку з заголовків, то тексти і шпальта нічого б не втратили.

Лєра Лауда, менторка Агенції розвитку локальних медіа “Або”

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах