#Такнетреба. «Ви» з великої літери

У рубриці #Такнетреба ми розбираємо типові редакторські помилки, які зустрічаються у локальних медіа. І радимо, як їх усунути.

Забудьте про написання займенника «ви» з великої літери. Існує лише два випадки, коли це доцільно.

  1. При звертанні до конкретної особи в офіційних документах або діловому листуванні.

2. При звертанні до конкретної особи у приватних листах, вітальних листівках чи запрошеннях, коли хочете продемонструвати шанобливе ставлення до неї.

Пам’ятайте, що використання «ви» замість «ти» вже є виявом поваги. Якщо ж ви звертаєтеся до кількох осіб, вирази на кшталт «Запрошуємо Вас» чи «Повідомляємо Вам» є помилкою.

Займенник «ви» з великої літери часто можна зустріти у рекламних текстах, слоганах чи прес-релізах, однак в інформаційній журналістиці йому не місце.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах