Спільноти, сервісність та онлайн-заходи: чотири тренди для локальних медіа на 2021-й

Будуйте спільноту і ставте питання

Конкуренція за увагу аудиторії більше не обмежується іншими медіа, які також публікують новини. Ваші конкуренти — усе, чим займається читач замість того, щоб читати вашу чергову статтю (наприклад, новий серіал або сон). Доведеться вибудовувати безпосередні зв’язки не просто з аудиторією чи користувачами, а з тими, хто дійсно вірить у вашу справу. Якщо ви не можете привернути увагу, ви не зможете монетизувати медіа, а відповідно у вас немає бізнесу.

Спершу бізнес, потім журналістика

Незалежні медіа мають поставити у пріоритет бізнес-складову, а вже потім журналістику. Часто виданнями керують редактори, які зосереджують увагу на тому, що вони люблять та що є звичним — тексти і новини.

Перетворіть своє медіа на сервіс

Сервісна журналістика — це спосіб налагодити зв’язок навіть із найзапеклішими критиками. Адже таким чином ви надаєте інформацію, яка необхідна для орієнтації у повсякденному житті, і допомагаєте вирішувати нагальні питання.

Не забувайте про онлайн-заходи

2020-й показав, що у прямому ефірі можна проводити інтерв’ю, концерти, зустрічі із читачами, вчитися і навіть влаштовувати вечірки.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

123 Followers

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах