Справа в деталях. Чому Анатолій Рак і 21 квітня 2019 року — це важливо

 • Перший абзац тексту (лід) виділяємо жирним (bold).
 • Уніфікуємо лапки. У всіх текстах вони мають бути однакові. Визначте, якими вони будуть — “ ” чи «».
 • Не зловживаємо курсивом і жирним виділенням в тексті. Це ускладнює сприйняття. Оптимальним буде одне виділення на екран (1000–1500 знаків). Те ж правило — для фото.
 • Цитати, нумеровані і марковані списки, підзаголовки, підпис під фото, ім’я автора робляться тільки через відповідні функції на панелі редагування в адмінці сайту. Це автоматично уніфікує їхній формат.
 • Джерело новини вказуємо наприкінці першого абзацу у форматі: “передає ТСН”, “повідомляє “Сегодня”. Назва джерела — є обов’язково посиланням на сторінку першоджерела. Те ж саме стосується цитування блогів або постів у соціальних мережах.
 • Підпис під відео у форматі Відео: Опис / Джерело ставиться під кодом вставки, курсивом, вирівнювання по центру.
 • Імена та прізвища героїв матеріалів подаємо у повній формі: Анатолій Рак, при повторному згадуванні у тексті — Анатолій, пан Анатолій, Рак. Не використовуємо ініціали. Ім’я по-батькові вживаємо рідко, лише коли це доцільно та органічно лягає у текст — приміром, коли йдеться про людину у віці.
 • Дати пишемо в форматі 21 квітня 2019 року. Не скорочуємо р., 01.02.2017 або в інших форматах.
 • Не вживаємо скорочень на кшталт: м. Київ, р. Дністер, с. Либідь, натомість пишемо — пишемо Київ, Дністер, Либідь або село Либідь (якщо слід уточнити, про який саме географічний чи адміністративний об’єкт йдеться).
 • Числа від 0 до 10 включно пишемо словами (п’ять, дев’ятий), крім часових відрізків (2–4 роки, 5–6 місяців). Числа від 11 до 999 000 цифрами.
 • Великі цифри пишемо зі скороченням після, без крапки: 300 млн, 258 млрд, але 100 тисяч (повністю).
 • Відсотки пишемо зі спеціальним знаком %.
 • Дроби пишемо з комою в форматі 10,38.
 • Назви компаній українською і російською мовою пишуться в лапках. Назви іноземною мовою пишемо без лапок: “Укроборонпром”, але The New York Times.
 • Назви державних установ і служб, а також назви у вигляді абревіатури пишемо без лапок: Управління праці та соцзахисту, Національне антикорупційне бюро.
 • Не вживаємо маловідомі, занадто складні або бюрократичні абревіатури. Абревіатури використовуємо для другої згадки: на початку статті — Міжнародний валютний фонд, далі в тексті — МВФ.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів