Справа в деталях. Чому Анатолій Рак і 21 квітня 2019 року — це важливо

Попереджаємо! Це може особливо сподобатися перфекціоністам!

Ми в Агенції — прихильники уніфікації і порядку. Це стало нам в нагоді, коли кількість наших сайтів перетнула цифру 10, а кількість журналістів в мережі наблизилася до 150. Повторювати двічі (а інколи і вдесяте) — втрата часу. Тому ми домовляємося з редакціями «на березі» — через Редакційну політику і правила. Одна з важливих частин цього документу — це правила форматування текстів та інші дрібниці, які насправді важливі.

Ми публікуємо як приклад частину таких правил, які рекомендуємо редакціям мережі The City. А також радимо вам скласти такий гайд для свого видання.

  • Перший абзац тексту (лід) виділяємо жирним (bold).

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах