Привітати друга, коханих чи колегу. Навіщо ми запустили вітання на платформі The City

Перенесли один з найпопулярніших газетних розділів в онлайн. Тепер дарувати приємні емоції ще простіше

Ось так виглядає один із шаблонів для вітань на платформі The City
На все потрібно лише декілька хвилин

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах