Опублікували матеріал. І що далі? 9 кроків, які допоможуть зібрати більше переглядів

Ось невдалий приклад. Так, наші редакції часом теж помиляються (і вчаться на своїх помилках)
  • Картинка-опитування по темі статті загалом або про факт, який у ній зустрічається.
  • Картинка-цифра зі статті (якщо у статті була якась важлива статистика, суми і т.д.)
  • Картинка-цитата, картинка-факт, окреме колоритне фото з матеріалу з короткою підводкою і лінком на статтю.
  • Кепшен-відео на основі цієї історії (якщо практикуєте подібне).
  • Пост, в який виносите яскравий епізод, міні-історію, важливу цитату.
Ось таке опитування могло би доповнювати матеріал про сімейних лікарів. Лінк на сам текст можете бути в пості або в першому коментарі під ним

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів