Навіщо ми вигадали редакційні батли

Завдання, які ми вигадуємо для батлів

За весь час завдання були дуже різні. У тижневому списку задач є як і дуже прості, на виконання яких йде максимум півгодини, так і такі, що вимагають докласти чималих зусиль. Ось кілька прикладів:

 • Вигадати 3 теми статей-експериментів і взяти одну з них у роботу
 • Подати 3 інфозапити, на основі яких потім можна зробити новини або інфографіку
 • Вигадати 2 постійні відеорубрики і написати сценарій одного ролика
 • Написати редакційний блог або знайти блогера для сайту
 • Вигадати 3 постійні рубрики для соціальних мереж
 • Запустити на сайті онлайн-опитування і освоїти інструмент для його створення
 • Зняти, змонтувати і опублікувати ролик для соцмереж
 • Вигадати 3 теми статей-експериментів і взяти одну з них у роботу
 • Подати 3 інфозапити, на основі яких потім можна зробити новини або інфографіку
 • Вигадати 2 постійні відеорубрики і написати сценарій одного ролика
 • Написати редакційний або знайти блогера для сайту
 • Вигадати 3 постійні рубрики для соціальних мереж
 • Запустити на сайті онлайн-опитування і освоїти інструмент для його створення
 • Зняти, змонтувати і опублікувати ролик для соцмереж

Яка ціна жолудя і які призи отримують найкращі редакції

На лендінгу батлу є список того, на що можуть згодом редакції обміняти зароблені жолуді. Нагороду собі команди обиратимуть уже на фінішній прямій.

Попередні результати

Редакції написали статті на теми, про які вони раніше і не думали. Почали виходити за рамки звичних газетних стереотипів, зробили перші кроки у продажах онлайн-реклами.

Що кажуть про батл головні редактори

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів