Медіакіт: що це і навіщо він регіональним медіа

Плюс 5 правил, як його створити

Медіакіт повинен містити:

  • Концепцію видання: хто ви, про що і для кого пишете
  • Інформацію про читачів: скільки їх, хто вони, звідки
  • Формати реклами, які пропонуєте
  • Контакти рекламного відділу

5 правил створення медіакіта

  • Будьте максимально конкретними і наводьте достовірні дані про аудиторію (їх краще взяти з Google Analytics)
  • Розкажіть про свої переваги, які вигідно відрізняють вас від конкурентів. Приміром, адаптивний дизайн сайту, функціонал, якого не мають сайти-конкуренти.
  • Будьте лаконічними.
  • Доповніть описи рекламних форматів скріншотами або / і посиланнями на вже реалізовані вами кейси.
  • Довірте створення медіакіта професійному дизайнеру, адже візуальна складова вкрай важлива. Він має бути виконаним у фірмових кольорах та шрифтах, зверстаний у зручний pdf-файл або / і розміщений як сторінка-лендінг на вашому сайті.

Як використовувати медіакіт

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах