Медіакіт: що це і навіщо він регіональним медіа

Медіакіт — це не кіт Боня, який живе у вашій редакції (хоча він може вважати інакше). Це презентація вашого бренду рекламодавцям. Він пояснює, чим ви корисні замовнику, переконує придбати рекламу саме у вас, допомагає обрати оптимальний її формат.

Як створити медіакіт і правильно його структурувати — читайте у нашому матеріалі.

Для сайтів, що працюють на платформі The City, ми розробили шаблон медіакіта.

Медіакіт повинен містити:

  • Концепцію видання: хто ви, про що і для кого пишете
  • Інформацію про читачів: скільки їх, хто вони, звідки
  • Формати реклами, які пропонуєте
  • Контакти рекламного відділу

5 правил створення медіакіта

  • Будьте максимально конкретними і наводьте достовірні дані про аудиторію (їх краще взяти з Google Analytics)
  • Розкажіть про свої переваги, які вигідно відрізняють вас від конкурентів. Приміром, адаптивний дизайн сайту, функціонал, якого не мають сайти-конкуренти.
  • Будьте лаконічними.
  • Доповніть описи рекламних форматів скріншотами або / і посиланнями на вже реалізовані вами кейси.
  • Довірте створення медіакіта професійному дизайнеру, адже візуальна складова вкрай важлива. Він має бути виконаним у фірмових кольорах та шрифтах, зверстаний у зручний pdf-файл або / і розміщений як сторінка-лендінг на вашому сайті.

Як використовувати медіакіт

Медіакіт має стати постійним інструментом у роботі комерційного менеджера. Його слід відправляти потенційним рекламодавцям, показувати на зустрічах, презентуючи рекламні можливості вашого медіа. І обов’язково розмістіть його на сайті у розділі “Реклама”.

Медіакіт варто доповнити прайсом з розцінками на рекламу.

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook і тижневу розсилку від Тієї самої Білки для регіональних медіа. Там ми ділимося успішним (і не дуже) досвідом наших редакцій.

Гаяне Авакян, менторка Агенції розвитку локальних медіа “Або”

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів