Куди медійникам поїхати в Україні на травневі (і про що потім написати😀)

Кілька порад від редакції “О, Море” та телеграм-каналу “Туди-сюди”

Гірське озеро, ведмеді та водоспад

Синевир. Фото: etnotur.ua
Шипіт. Фото:lookmytrips.com
Маріуполь. Фото: zruchno.travel
Заповідник “Кам’яні могили”. Фото: rest.guru.ua
Маяки біля Грибівки. Фото: Олена Липецька
Лебедівка. Фото: Євгенія Тюхтенко
Маяк Шагани. Фото: vidpochivai
Дунайський біосферний заповідник. Фото: wikipedia
Луцьк. Фото: ukrinform
Шацькі озера. Фото: kresy

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах