Кожен дім повен історій. Журналістам треба лише зуміти їх почути — і якісно описати

Редактор і ментор «Туристичних пазлів» Південного регіону Антон Семиженко — про те, як шукати круті теми і сюжети навіть у невеликому місті

А якщо трохи сповільнитись, зануритись углиб, наблизитись до людей — то навіть у найменшому поселенні можна відшукати історії-перлини

У кожному поселенні — навіть на три хати — є люди, які створюють його настрій

Так і сталося: Маріуполь уперше в житті трапився зі мною в жовтні. Бессарабію відклав на весну — вже передчуваючи, наскільки цікаво мені там буде

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store