Запостити на Facebook по-новому: 7 способів

Усі знають, що натискати, аби запостити на Facebook. А як зробити з цього крутий формат і отримати більше переглядів?

1. Пост-карусель.

У підводку не забудьте додати call to action: що саме треба робити користувачам (гортати, клікати, читати, пригадувати і под.).
Це ще й привід детальніше акцентувати на найкрутіших персонажах.

2. Пост-сегментація.

Приклад вдало відмічених у тексті посилань на проєкт, героя і первинний матеріал на сайті svoi.city

3. Пост-інтерактив.

4. Пост-цифра дня.

Будь-які цифри, статистику, обчислення — можна подати й обговорити ось таким чином. Порівняйте, подайте аналогію, здивуйте.

5. Пост-фотоальбом.

6. Пост-обговорення.

Можна обговорити ваш матеріал у формі текстового опитування.
А можна зробити картинку і отримати величезний фідбек ось таким чином.
Вигадайте цікавий, завуальований спосіб відправити аудиторію переглядати ваш матеріал.

7. Caption-відео.

Більше з теми:

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store