Запостити на Facebook по-новому: 7 способів

Усі знають, що натискати, аби запостити на Facebook. А як зробити з цього крутий формат і отримати більше переглядів?

1. Пост-карусель.

У підводку не забудьте додати call to action: що саме треба робити користувачам (гортати, клікати, читати, пригадувати і под.).
Це ще й привід детальніше акцентувати на найкрутіших персонажах.

2. Пост-сегментація.

Приклад вдало відмічених у тексті посилань на проєкт, героя і первинний матеріал на сайті svoi.city

3. Пост-інтерактив.

4. Пост-цифра дня.

Будь-які цифри, статистику, обчислення — можна подати й обговорити ось таким чином. Порівняйте, подайте аналогію, здивуйте.

5. Пост-фотоальбом.

6. Пост-обговорення.

Можна обговорити ваш матеріал у формі текстового опитування.
А можна зробити картинку і отримати величезний фідбек ось таким чином.
Вигадайте цікавий, завуальований спосіб відправити аудиторію переглядати ваш матеріал.

7. Caption-відео.

Більше з теми:

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах