Журналістика рішень: з чого почати і як вступити на цей шлях

Партнерка медіаконсалтингової компанії Jnomics і менторка «Туристичних пазлів» Південного регіону Дарина Шевченко — про те, як знайти свій шлях в журналістиці рішень

Звучить пафосно, але сенс простий — показати аудиторії, що у більшості проблем є рішення, ці рішення доступні і долучитися до втілення може кожен

Почнемо з того, що ви й так робите, просто зробимо це конструктивнішим!

Якщо у вас бажання вже є — нижче кілька порад про те, як написати свій перший текст з рішенням:

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store