Де журналістам шукати дані про загиблих і як перевіряти інформацію

  • місцевими радами, адже вони отримують поіменні списки загиблих;
  • окремими підрозділами, з якими можна домовитись про прізвища загиблих конкретної категорії. Наприклад, інформацію щодо загиблих вчителів можна пробувати дізнатися через місцеві підрозділи Міністерства освіти), про медиків — в управлінні охорони здоров’я, і т.д.;
  • військово-цивільні адміністрації кожного регіону (ВЦА) чи на рівні області до ОВА;
  • потрібні вам дані можуть бути також в управління поліції.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

123 Followers

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах