Два кроки, які змусять Facebook показувати ваші новини правильно

Лайфхак від медіаекспертки Олени Дуб

Упс! Забули про слово Агенція в загу. Зараз виправимо!

Крок 1: Використайте Debugger for Facebook

Вставте посилання на новину та натискайте кнопку Debug.

Так було
А так стало

Крок 2. Зробіть Refresh

Відкрийте пост, який потрібно виправити, в окремій вкладці. Для цього натисніть на час його створення. У меню виберіть “Оновити вкладення” =Зберегти.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах