В чому різниця між кількістю переглядів та лояльною аудиторією

Аудиторія зростає, а спільнота — ні. Тому будь локальним або помри

Якщо ж випрацюєте у локальній редакції, інтернет є не менш важливим, однак лише деякі з його можливостей будуть корисними.

Історії про глобальну дистрибуція контенту, контроль і розподіл реклами між Google, Facebook і Apple, алгоритми — все це залишається чимось далеким для місцевих медіа. Щоб досягти успіху, такі ЗМІ повинні відмовитися від масштабування аудиторії та переорієнтуватися на місцеву спільноту.

Медіа мають аналогічну межу — число читачів, які відчувають, що ви є частиною їхньої спільноти, і готові інвестувати свій час або гроші разом з вами.

Редакції можуть працювати, щоб збільшити цю кількість, але для цього потрібна не лише маркетингова стратегія. Для цього потрібно чути та взаємодіяти з локальною спільнотою. Щоб відповідати запитам читачів, треба їх краще розуміти.

Читайте також:

Хочу розповісти про свій заклад на міському сайті. Що можете запропонувати?

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах