Вісім лайфхаків для менеджера з реклами

Чому не варто намагатись продати клієнту рекламу на першій же зустрічі

На першому тренінгу для Сусідів.City менеджер з продажу та маркетингу The Village Україна Соня Міщенко поділилася досвідом роботи відділу продажів.

Навчання відбулося в рамкахгрантового проекту за фінансової підтримки UkraineMediaPartnershipProgram (UMPP). Отож, що радить Соня Міщенко працівникам локальних медіа у роботі з продажами.

1

2

3

4

5

6

7

8

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store