Від війни до перезапуску медіа. Одна історія роботи з локальними редакціями

  • Шукати інформаційні приводи у невеликих населених пунктах важче. По-перше, тут банально не так багато подій. По-друге, місцева влада, та й самі люди, часто не налаштовані сприяти журналістам, щоб вони самі відшуковували новинні приводи.
  • Знати всіх на місці — добре і одночасно погано. Нерідко журналісти локальних видань стають заручниками ситуацій та не можуть розмежувати особисте і робоче. Як наслідок, може страждати об‘єктивність й можливість критично подивитися на ситуацію.
  • У регіонах добре розвивається громадянська журналістика. Людям із сіл та невеликих містечок важливо бути залученими у життя громади, а це можливо реалізувати, у тому числі, за допомогою локальних медіа. Свідомо чи ні, але місцеві, скажімо, десь у глухих селищах, стають фіксерами: фотографують, знімають на відео і передають редакціям дійсно важливі новини.
  • На відміну від більшості журналістів національних видань, у регіонах, як правило, хочуть вчитися. Не просто позитивно реагують на пропозицію пройти тренінг — вони й самі шукають можливості саморозвитку.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

123 Followers

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах