“Все пропало!”: наш сайт заблокували у Facebook і як ми це виправили

Три дієві кроки, коли Цукерберг і його алгоритми роблять реально боляче

Чому сайт заблокували

Facebook блокує пости через порушення Стандартів спільноти. В нашому випадку, ймовірно, він сприйняв домен сайту як спам через багаторазові скарги когось із користувачів або активне розповсюдження юзерами посилань на голосування у фотоконкурсі. Оскільки журналісти сайту притримуються Редакційних стандартів щодо роботи із соцмережами, варіант спаму в їхніх постах одразу “відпав”.

Три кроки для відновлення дописів

Ось що ми зробили, щоб відновити помилково видалені Facebook-ом записи.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах