Внутрішня перелінковка: як показати Google важливу сторінку на сайті

внутрішня перелінковка

Чому посилання на статті важливі

Якщо публікація або сторінка отримує багато посилань, це сигнал для Google, що це важлива чи цінна стаття. Це стосується як внутрішніх, так і зовнішніх посилань.

перелінковка на сайті

Як знайти сторінки, з яких робити посилання на нову статтю

Щоб знайти статті, з яких можна ставити лінки на новий матеріал на анонімній вкладці у Google шукаємо: “ключова фраза” site:domain

статті для перелінковки

Як розмістити посилання

Заходимо у редагування тесту сторінки, же будемо ставити посилання. Знаходимо анкор — слово, куди будемо ставити лінк. Анкором можуть бути ключові фрази на тему нової статті (житло, нерухомість, оренда житла, купівля житла).

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

123 Followers

Поради для регіональних редакторів та журналістів на реальних прикадах