Ви опублікували фейк. Чи треба вибачатися перед читачами і як це зробити?

Що робити, якщо ви редактор і ваше видання розповсюдило фейк?

Уточнимо: не зі злого наміру, а, наприклад, через те, що новинарі поспішали і не перевірили новину.

Що треба розуміти?

  • Вибачатися не соромно.
  • Вибачатися треба зрозумілою мовою і оперативно. Уникайте канцеляризмів на кшталт «приносимо вам офіційні вибачення». Якщо вже вибачаєтеся, дозвольте собі бути людяним.
  • Усі помиляються, особливо новинарі — через них проходить багато інформації, а час на її перевірку обмежений. Так і скажіть своїм читачам. І поясніть, що зробите, щоб мінімізувати подібні помилки у майбутньому.
  • Вміння визнавати помилки — ефективний спосіб уникнути негативних наслідків. А ще це дозволяє лишитися чесними зі своїми читачами і зберегти їхню повагу та лояльність навіть у такі кризові моменти.

--

--

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенція медійного росту "Або"

Агенція медійного росту "Або"

Поради для регіональних редакторів та журналістів