Агенція «Або» починає розповідати про медіа-стартапи. Видання серпня — сєвєродонецький «Зміст»

Ми вирішили розповідати про нові міські та регіональні медіа, які з’являються в Україні

Шукайте їх під хештегом #медіастартап. І це не обов’язково сайти, які розробляє Агенція розвитку локальних медіа «Або». Якщо ви є засновником або редактором нового медіа — надсилайте нам інформацію у месенджері, ми з радістю розповімо про вашу редакцію.

Image for post
Image for post

Поради для регіональних редакторів та журналістів

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store